Scrisoare Alin-Adrian NICA

STIMAȚI COLEGI,
membri/supleanți ai Comitetului Regiunilor din delegația României,

 

În primul rând vă rog să-mi permiteți să vă adresez sincere felicitări pentru desemnarea dumneavoastră ca membru/supleant în cadrul Comitetului Regiunilor din partea României.

Totodată, pornind de la principiul deplinei colegialități pe fondul misiunii cu care am fost învestiţi, vă aduc la cunoștință faptul că îmi depun candidatura, prin această scrisoare, pentru poziția de preşedinte al delegației României.

In speranța că voi primi din partea dumneavoastră acest mandat, doresc să vă expun, în cele ce urmează, câteva elemente din activitatea mea de până în prezent, considerând că experiența dobândită la nivelul Comitetului Regiunilor încă din 2005, ca observator, iar începând cu 1 ianuarie 2007 ca membru, aş putea-o pune în slujba delegației în scopul sporirii vizibilității acesteia şi, nu în ultimul rând al României:

 1. președintele Comisiei EDUC pentru prima jumătate de mandat ianuarie 2010 – septembrie 2013;
 2. membru în Comisia ad-hoc pentru modificarea Regulamentului CoR – 2012 – 2014;
 3. membru în Grupul de lucru pentru Balcanii de Vest, 2010 – 2014;
 4. membru în Comitetul de ghidare pentru Strategia Europa 2020, 2013 – 2014
 5. membru în Comisia pentru cetățenie, guvernanță, afaceri externe și instituționale (CIVEX), 2010 – 2015;
 6. membru observator în Biroul Comitetului Regiunilor pentru prima jumătate de mandat, ianuarie 2010 – septembrie 2013;
 7. membru în Comisia ad-hoc pentru bugetul Uniunii Europene, 2010-2012;
 8. membru în Comitetul consultativ comun Uniunea Europeană – Muntenegru, 2012-2014;
 9. membru în Comisia ARLEM din anul 2014;
 10. raportor în anul 2008 pentru avizul „Strategia de extindere și principalele provocări 2007-2008 – țări candidate”;
 11. raportor în anul 2010 pentru avizul „Punerea în aplicare a politicii europene de vecinătate și, în special, a inițiativei privind parteneriatul estic: modernizarea, reformele și capacitatea administrativă a autorităților locale și regionale din Republica Moldova”;
 12. raportor în anul 2012 pentru avizul „Rețelele de telecomunicații transeuropene”;
 13. raportor în anul 2013 pentru avizul „Orientări pentru rețelele de telecomunicații transeuropene”;
 14. vorbitor și moderator din partea Comitetului Regiunilor, 21-23 octombrie 2014: „Formarea profesională continuă în Europa de Est: mobilizarea cererii, creșterea ofertei” – ETF-CoR/Conferință CORLEAP la Chișinău, R. Moldova
 15. moderator din partea Comitetului Regiunilor, 29-30 septembrie 2014, la conferința Cedefop/DG EAC – Salonic (GR) – „Construirea VET european – E timpul să mergem mai departe”;
 16. președinte al panelului „Dezvoltarea digitală urbană și rurală”, 24 septembrie 2014, Conferința DG CONNECT;
 17. vorbitor din partea Comitetului Regiunilor, 1 iulie 2014: Seminar EDUC – „Promovarea sectoarelor culturale și creative ca și contributori cheie la stimularea competitivității și atractivității locale și regionale”, în Gabrovo, Bulgaria;
 18. vorbitor din partea Comitetului Regiunilor, 29 ianuarie 2014: Conferință Comitetul Regiunilor, Bruxelles – „Cultură și creativitate”.

Președintele delegației României reprezintă o poziție de responsabilitate care, prin Comitetul Regiunilor, asigură promovarea intereselor colectivităților locale la nivelul Uniunii Europene și de aceea delegației noastre îi revine obligația să aleagă persoana care are experiența și disponibilitatea în îndeplinirea unei asemenea misiuni.

Considerând cele de mai sus ca fiind edificatoare în ceea ce privește asumarea acestei responsabilități, pe fondul asigurării unei garanții în ceea ce privește armonizarea intereselor politice la nivelul delegației noastre, vă solicit încrederea dumneavoastră, mulțumindu-vă anticipat.

Cu distinsă și cordială apreciere,

 

Alin-Adrian NICA,
primarul comunei Dudeștii Noi,
membru în Comitetul Regiunilor
desemnat de Asociația Comunelor din România,