Activitatea Delegației

Delegația Națională a României la CoR are un președinte și un vicepreședinte care reprezintă delegația. Președintele și vicepreședintele sunt desemnați pe o perioadă de doi ani și jumătate, în conformitate cu Regulamentul de Organizare Internă (Regulamentul de procedură).

Delegația Națională a României la CoR are doi coordonatori unul numit de UNCJR și celălalt de către AMR. Coordonatorii sunt responsabili cu organizarea/pregătirea/desfășurarea tuturor activităților delegației naționale.

În prima zi a fiecărei Sesiuni Plenare a CoR, Delegația Națională a României la CoR are o reuniune în cadrul căreia membrii dezbat subiecte la ordinea zilei în legătură cu activitățile autorităților locale și regionale la nivel European.

Membrii titulari ai Delegației României activează în câte 2 din cele 6 comisii la nivelul Comitetului Regiunilor:

 • CIVEX – Comisia pentru cetățenie, guvernanță, afaceri externe și instituționale
 • COTER – Comisia pentru politica de coeziune teritorială și bugetul UE
 • ECON – Comisia pentru politica economică
 • ENVE – Comisia pentru mediu, schimbări climatice și energie
 • NAT – Comisia pentru resurse naturale
 • SEDEC – Comisia pentru politica socială, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură

În plus, o parte din membrii Delegației activează și în cadrul Parteneriatului estic (CORLEAP) și în cadrul Grupului interregional Carpați.

Comisia Europeană consultă Comitetul European al Regiunilor (CoR) într-un stadiu cât mai timpuriu al procesului legislativ european în domeniile de politică care afectează direct autoritățile locale și regionale. CoR poate adopta, de asemenea, în mod proactiv, o poziţie asupra unei chestiuni specifice, prin intermediul unui aviz din proprie iniţiativă. Astfel, membrii Delegației României pot fi numiți raportori, care apoi elaborează un aviz și îl prezintă spre dezbatere, modificare și adoptare membrilor comisiei relevante. După adoptarea în comisie, proiectul de aviz este prezentat și dezbătut în următoarea sesiune plenară. După ce este adoptat în sesiunea plenară de către membrii CoR, avizul este transmis tuturor instituţiilor UE.

Sesiuni plenare

Comitetul European al Regiunilor (CoR) organizează maximum șase sesiuni plenare în fiecare an. La sesiunile plenare participă membri ai CoR (sau membri supleanți), provenind din regiuni și orașe din toate cele 28 de țări ale UE. În mod normal, sesiunile plenare sunt prezidate de către președintele CoR și au ca principale OBIECTIVE:

 • votarea de avize, rapoarte și rezoluții;
 • adoptarea programului politic al CoR la începutul fiecărui mandat;
 • alegerea președintelui, a prim-vicepreședintelui și a celorlalți membri ai Biroului;
 • constituirea comisiilor pentru politici în cadrul instituției;
 • aprobarea proiectului CoR de estimare a veniturilor și cheltuielilor;
 • revizuirea și aprobarea Regulamentului de procedură al CoR.

De asemenea, în cadrul sesiunilor plenare au loc dezbateri pe cele mai importante teme europene ale momentului, unde membrii CoR transmit punctul lor de vedere invitaților la aceste dezbateri: prim-miniștri, comisari europeni, membri ai guvernelor etc. Membrii Delegației României participă în mod constant la aceste dezbateri, transmițând punctul de vedere al autorităților locale din România factorilor de decizie prezenți.

În fiecare an au loc 5 întâlniri ale fiecărei comisii, dintre care 4 se desfășoară la Bruxelles și una se desfășoară în unul din statele membre, la invitația unui membru CoR. Membrii Delegației României se implică activ în organizarea ședințelor externe ale comisiilor. În 2019 vor avea loc ședința și conferința comisiei COTER în perioada 25-26 martie la Cluj-Napoca, precum și ședința și conferința ENVE în perioada 12-14 iunie la București. De asemenea, membrii Delegației pot organiza seminarii sau vizite de studiu în cadrul comisiilor menționate.

La nivelul CoR activează 6 grupuri politice, membrii Delegației României făcând parte din 4 grupuri politice:

 • Partidul Socialiștilor Europeni (PSE)
 • Partidul Popular European (PPE)
 • Grupul Renew Europe (RE)
 • Grupul Alianța Europeană (AE)

Ședințele grupurilor politice au loc permanent la Bruxelles, fiecare grup organizând anual o ședință externă la invitația unui membru, membrii Delegației României organizând astfel de ședințe externe.