Adoptarea avizului „Către o punere în aplicare echitabilă din punct de vedere social a Pactului verde”, raportor: Csaba Borboly

Plenul Comitetului Regiunilor a adoptat la plenara din 24 aprilie proiectul de aviz „Către o punere în aplicare echitabilă din punct de vedere social a Pactului verde”,raportor: Csaba Borboly (România).

Prioritatea politică a constat în construirea de comunități reziliente climatic. Fondul pentru climat social se așteaptă să răspundă la unele dintre impacturile economice ale extinderii schemei de comercializare a carbonului EU ETS la transportul rutier și la clădiri și a devenit un subiect din ce în ce mai relevant pentru autoritățile locale și regionale (ALR).

Raportorul consideră că tranziția climatică și energetică trebuie să fie echitabilă din punct de vedere social și economic, în special în lumina creșterii prețurilor la energie; sunt necesare urgent măsuri de combatere a creșterii prețurilor la energie, iar autoritățile locale și regionale sunt actori cheie pentru implementarea lor eficientă; consecințele extinderii ETS la sectoarele construcțiilor și transportului rutier trebuie abordate în mod eficient; asigurarea includerii ALR-urilor în redistribuirea veniturilor din licitațiile ETS.

Fondul social pentru clima și măsurile de impozitare a energiei ar trebui să vizeze în mod direct grupurile cele mai vulnerabile, în vederea eradicării sărăciei energetice și de mobilitate; creșterea rolului ALR în elaborarea, implementarea și monitorizarea Planurilor de Climat Social, care să permită luarea în considerare a circumstanțelor teritoriale.

Dl Borboly a precizat că „Suntem cu toții de acord că schimbările climatice ne vor costa scump, dacă nu acționăm acum. Cel mai important instrument este impozitarea energiei. Cu toate acestea, ar trebui să oferim stimulente și scutiri pentru gospodăriile vulnerabile, deoarece Europa nu ar trebui să permită sărăciei energetice să devină un fenomen general. Noul sistem de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) are un impact asupra regiunilor, în special în cazul în care populațiile au un venit mediu mai scăzut. De aceea, recomandăm analizarea modelelor teritoriale la nivel local pentru a permite scutiri în regiunile afectate. Trebuie să acționăm coeziv – punând la dispoziție fonduri pentru a sprijini gospodăriile în mod direct, într-un mod eficient, evitând birocrația inutilă”. Raportorul a mai subliniat că SCF (Social Climate Fund) ar trebui să facă parte din fondurile structurale și să funcționeze sub gestiune partajată, respectând principiile parteneriatului și guvernanței pe mai multe niveluri.