Adoptarea avizului „O strategie europeană pentru universități”, raportor Emil Boc

Avizul domnului Emil Boc, „O strategie europeană pentru universități” se înscrie la prioritatea politică a CoR educație și formare; coeziune; competitivitate, creștere și locuri de muncă.

Mesajele politice ale raportului arată că sprijină angajamentul UE și sprijinul pentru promovarea excelenței în educație; subliniază că o civilizație care întărește valorile democratice europene poate dura doar dacă investește în capitalul uman. Un sistem de învățământ excelent cu universități puternice în centrul său este piatra de temelie a învățării pe tot parcursul vieții; constată că, la nivel local și regional, prezența universităților oferă, în general, un avantaj competitiv semnificativ comunităților care le găzduiesc; subliniază că universitățile joacă un rol esențial în promovarea obiectivelor vitale pentru UE, cum ar fi tranziția ecologică și cea digitală; subliniază că Autoritățile locale și regionale (ALR) din statele membre trebuie să se angajeze în consolidarea unei game largi de ecosisteme locale și regionale și să promoveze cooperarea și încrederea între diferitele sectoare comunitare; constată că aprofundarea cooperării transnaționale între universități și dezvoltarea dimensiunii europene a învățământului superior sunt priorități fundamentale ale strategiei europene pentru universități; constată că ALR pot ajuta universitățile europene să se internaționalizeze și să promoveze Uniunea Europeană pe scena globală.

Dl. Boc a spus, printre altele, că „o civilizație care întărește valorile democratice europene poate rezista doar dacă investește în capitalul uman. Universitățile joacă un rol crucial în societate și contribuie la dezvoltarea durabilă, rezistentă și incluzivă, bazată pe valori democratice, a statelor membre, a comunităților locale și a regiunilor deopotrivă”. El a remarcat că trăim într-o economie a cunoașterii și, prin urmare, orașele și regiunile care au o universitate trebuie să o folosească ca pe o mină de aur. Avizul sugerează, de asemenea, dezvoltarea, din nou cu sprijinul ALR, a campusurilor hibride, care să fie cu adevărat accesibile tuturor tinerilor eligibili, să promoveze integrarea socială și tranziția digitală. În parteneriat cu orașele și regiunile, universitățile pot dezvolta campusuri verzi și se pot implica în reînnoirea urbană. Raportorul este de părere că investițiile în educație pot oferi soluții și instrumente concrete pentru abordarea unora dintre problemele majore cu care se confruntă orașele și regiunile, cum ar fi exodul rural și pentru a transforma exodul de creiere în câștig de creiere. În plus, prin acest aviz, CoR solicită o strategie de investiții care să țină seama de finanțarea regională, națională și europeană și propune consolidarea cooperării dintre sectoarele public, privat și non-profit. Din partea lor, orașele și regiunile pot promova o rețea activă între ele, universități, întreprinderi și industrie, precum și să sprijine cooperarea transfrontalieră.

„Trebuie construite parteneriate strategice între ALR și universități, inclusiv în ceea ce privește elaborarea strategiilor de dezvoltare locală și regională. Universitățile joacă un rol crucial în dezvoltarea ecosistemelor bazate pe loc, pentru care strategiile regionale de specializare inteligentă au oferit o bază bună”. În cele din urmă, în ceea ce privește evaluarea progreselor înregistrate în atingerea obiectivelor Spațiului European al Educației, avizul subliniază necesitatea unor indicatori care să măsoare succesul la nivel local și regional.