Comisia pentru Politica de Coeziune Teritorială și Bugetul UE (COTER)

Dată: 25-26 martie 2019
Locație: Cluj Napoca

Participanți

  • Înalţi oficiali ai instituţiilor UE
  • Reprezentanți ai Comisiei Europene
  • Reprezentanți ai autorităților locale și regionale din Statele Membre ale Uniunii Europene

Prezentare generală

În fiecare an, CoR organizează o ședință externă a comisiei COTER, în cadrul căreia, reprezentanţii autorităţilor regionale şi locale, ai mediului politic de la toate nivelurile de guvernare din Europa – local, regional, național și european se întâlnesc pentru a emite avize privind actele legislative inițiate de Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European, în domenii care intră în competența autorităților locale și regionale precum sănătatea, educația, ocuparea forței de muncă, politica socială, coeziunea economică și socială, transportul, energia și combaterea schimbărilor climatice

Scopul și obiectivele Conferinței

Tema evenimentului este: “O politică de coeziune eficientă începe cu responsabilitatea autorităților locale și regionale din UE”. Această conferință va crea cadrul perfect pentru un schimb de opinii constructive cu privire la proiectele cofinanțate de către Uniunea Europeană la nivel local și regional, precum și pentru formularea unor recomandări privind îmbunătățirea viitoarelor reglementări ale Politicii de Coeziune după anul 2020.

Comisia pentru Politica de Coeziune Teritorială și Bugetul UE (COTER). Misiunea Comisiei COTER acoperă:

  • Coeziunea economică, social și teritorială;
  • Fondurile structurale și planificarea spațială;
  • Politica urbană și locuirea;
  • Rețelele de transport și transport trans-european;
  • Macro-regiunile, cooperarea teritorială și indicatori statistici regionali;
  • Bugetul anual al UE, Cadrul financiar multianual, finanțele la nivel local și regional.

COTER se ocupă de Evaluările de Impact Teritorial ale CoR (TIAs). TIAs furnizează raportorilor CoR analiza impactului territorial potential a propunerilor legislative europene.