Comunicat de presă

Liderii locali sunt dornici să îmbunătățească pachetul de măsuri privind economia circulară al Comisiei sub aspectul gestionării deșeurilor municipale și a deșeurilor alimentare

Vicepreședintele Timmermans reafirmă în plenara CoR: „nu este vorba de o lipsă de ambiție, ci de o examinare realistă a divergențelor existente la nivel teritorial în UE”

Orașele și regiunile salută faptul că propunerea are un domeniu de aplicare mai larg, însă regretă anumite deficiențe, precum lipsa unor obiective obligatorii pentru prevenirea generării de deșeuri. Comitetul European al Regiunilor salută pachetul de măsuri privind economia circulară, adoptat de Comisia Europeană la 2 decembrie și va contribui la îmbunătățirea acestuia prin noi avize privind reducerea volumului de deșeuri municipale și, respectiv, gestionarea durabilă a deșeurilor alimentare.

Principalele revendicări ale regiunilor şi oraşelor din Europa au fost prezentate în februarie 2015, în Avizul „Spre o economie circulară: revizuirea legislației UE în materie de deșeuri”, elaborat de dna Mariana Gâju, primarul localității Cumpăna, România. CoR a sprijinit propunerea anterioară a Comisiei privind economia circulară, inclusiv obiectivul obligatoriu din punct de vedere juridic privind reciclarea a 70% din deșeurile municipale până în 2030 și a solicitat să se instituie astfel de obiective obligatorii separate și în ce privește prevenirea generării de deșeuri, precum și reutilizarea. În cadrul noului pachet, obiectivele privind reutilizarea și reciclarea deșeurilor municipale au fost reduse de la 70% la 65%, iar în comparație cu pachetul anterior, obiectivele privind reutilizarea și reciclarea deșeurilor de ambalaje au devenit mai puțin exigente, iar termenele-limită au fost prelungite. În ceea ce privește utilizarea depozitelor de deșeuri, noul pachet de măsuri privind economia circulară prevede o flexibilizare a dispozițiilor din 2014, care fuseseră susținute de către membrii CoR în acest an, incluzând însă un obiectiv obligatoriu de reducere, până în 2030, a volumului deșeurilor stocate în depozite până la maximum 10 % din volumul total al deșeurilor.

Vom examina atent toate propunerile și toate motivele care au stat la baza introducerii acestor modificări”, a afirmat raportorul, dna Gâju, care a adăugat: „Cu toate acestea, salutăm îndemnul adresat de Comisia Europeană statelor membre, de a monitoriza și de a evalua implementarea măsurilor de prevenire a generării de deșeuri pe baza unor indicatori și a unor ținte corespunzătoare, în special pe baza cantității de deșeuri municipale pe cap de locuitor.”

În intervenția sa din cadrul sesiunii plenare a CoR de joi, 3 decembrie, vicepreședintele Comisiei Europene, dl Frans Timmermans, a pledat în favoarea noului pachet de măsuri privind economia circulară „Propunerea noastră nu este inferioară celei prezentate anterior: de la un angajament aproape utopic, am ajuns la ceva care poate fi pus cu adevărat în practică”. În ceea ce privește reducerea obiectivului privind reutilizarea și reciclarea deșeurilor municipale până în 2030, de la 70% la 65%, dl Timmermans a afirmat că „propunerea noastră acoperă întregul spectru al problemei și ia în considerare, de asemenea, prevenirea generării de deșeuri. Reciclarea a 70% din deșeuri nu este mai favorabilă pentru mediu decât reciclarea în proporție de 65% a unei cantități reduse de deșeuri, ca urmare a măsurilor preventive”. Timmermans a reamintit necesitatea de a lua în considerare divergențele actuale dintre statele membre: „În loc să stabilim obiective pe care unele țări nu vor fi niciodată în măsură să le atingă, propunem să ne angajăm în mod eficient alături de cei rămași în urmă, prevăzând obiective realizabile și programe care să le permită recuperarea decalajelor”.

Abordarea vicepreședintelui Comisiei a fost susținută întru totul de către dl Domenico Gambacorta, președintele provinciei Avellino (IT-PPE), raportor pentru viitorul aviz al CoR pe tema gestionării deșeurilor. „Pachetul de măsuri merge în direcția cea bună”, a afirmat el, adăugând „În ceea ce privește stabilirea de obiective, vom încerca să ne asigurăm că se va ține seama de diferențele dintre teritoriile UE, astfel încât performanțele înregistrate și îmbunătățirea lor să poată fi măsurate și recompensate într-un mod coerent. Trecerea la o economie circulară ar trebui să se bazeze cât mai mult posibil pe mecanisme de piață, care să ofere beneficii atât cetățenilor noștri, cât și mediului de afaceri și mediului înconjurător. Vom invita insistent toate nivelurile de guvernanță să își unească forțele pentru a utiliza deșeurile ca pe o resursă valoroasă pentru realizarea unei economii de piață durabile”.

În plus, deșeurile alimentare vor face obiectul unor propuneri în cadrul unui aviz elaborat de dl Ossi Martikainen (FI-ALDE). Acesta a declarat: „Salut atenția pe care Comisia o acordă reducerii deșeurilor alimentare și mă bucură în mod deosebit crearea platformei UE privind risipa de alimente. Regret, însă, absența unor obiective mai specifice privind reducerea deșeurilor alimentare, în conformitate cu Rezoluția CoR privind alimentele durabile (RESOL-VI/004), în care am susținut o reducere cu cel puțin 30% până în 2025”.