Contact

AMR București

Str. Matei Basarab nr. 63, Sector 3, București
Cod 030672
Tel: +4 021 312 2476; Fax: +4 031 102 3572
E-mail: amr@amr.ro
Web: http://www.amr.ro/

UNCJR Romania

Strada Polonă nr. 2,
010501, București
Tel :+ 40 314254520,
E-mail: office@uncjr.ro
Web: http://www.uncjr.ro/

AOR Romania

Bucureşti
Sector 1, strada Buzesti nr 61, bl A6, sc 1, et 6, ap 39.
Tel: 021.311.71.97
E-mail: informare@aor.ro
Web: www.aor.ro

ACoR Romania

Strada Argentina nr. 33, parter, ap. 1, sectorul 1, București, codul postal: 011753
Tel: 021-311.99.69
E-mail: contact@acor.ro
Web: www.acor.ro

Liliana MANGEAC, coordonator al Delegației Naționale a României la CoR

Tel: +32 497 559137; +32 22310390
Email: liliana.mangeac@uncjr.org
Adresă: Rue Joseph II 40,1000 Bruxelles, Belgia

Raul CAZAN, coordonator al Delegației Naționale a României la CoR 

Tel: +32 477 088 725, +40 731 001 248

Email: rcazan@gmail.com