sigla-CoR

Comitetul European al Regiunilor (CoR) este vocea regiunilor și orașelor în Uniunea Europeană (UE). El reprezintă autoritățile locale și regionale din întreaga Uniune Europeană și formulează opinii cu privire la noile acte legislative care au impact asupra regiunilor și orașelor (70% din toată legislația UE).

În cadrul Uniunii Europene, autoritățile locale și regionale au pledat pentru a avea un cuvânt mai important de spus cu privire la chestiunile europene. Aceasta a avut drept rezultat înființarea în anul 1994, prin Tratatul de la Maastricht, a Comitetului European al Regiunilor, și prevederea posibilității ca statele membre să fie reprezentate în Consiliul UE de către miniștri din guvernele lor regionale.

CoR este o adunare politică alcătuită din 350 de membri titulari și 350 de membri supleanți din toate țările UE (grupați pe partide politice și conduși de un președinte) care au fost aleși la nivel local sau regional (de exemplu, în calitate de primari sau de președinți de regiune). Ei se reunesc la Bruxelles de șase ori pe an pentru a dezbate pe marginea avizelor pe care le elaborează cu privire la unele propuneri legislative și pentru a conveni asupra unor rezoluții privind măsurile care urmează să fie adoptate de UE.

Membrii CoR sunt susținuți de o administrație condusă de secretarul general.

Principiile fundamentale

CoR acționează pentru a aduce UE mai aproape de cetățenii săi. Prin implicarea reprezentanților locali și regionali, care sunt zilnic în contact nemijlocit cu preocupările alegătorilor lor, dar și invitându-i pe cetățeni să participe la diverse evenimente și dezbateri, CoR contribuie la reducerea distanței dintre activitățile instituțiilor UE și cetățenii europeni.

Guvernanța pe mai multe niveluri

Munca în parteneriat este un alt element fundamental al lucrărilor CoR. Cu alte cuvinte, CoR crede într-o acțiune coordonată la nivel european, național, regional și local.

Subsidiaritatea

Principiul subsidiarității trebuie respectat pe tot parcursul procesului legislativ al UE, ceea ce înseamnă că deciziile trebuie luate la nivelul de guvernare care servește cel mai bine interesului public, deci la nivel local, ori de câte ori este posibil acest lucru.

Comitetul European al Regiunilor (CoR) este un organism consultativ al UE, format din reprezentanți ai celor 28 de state membre, aleși la nivel local și regional. Prin intermediul CoR, aceștia își pot exprima în mod direct opiniile cu privire la legislația UE care are impact asupra regiunilor și orașelor.

 

Ce face CoR?

CoR le oferă regiunilor și orașelor posibilitatea de a se implica oficial în procesul legislativ al UE, asigurându-se că punctele de vedere și nevoile autorităților locale și regionale sunt respectate.

 • Comisia EuropeanăConsiliul UE și Parlamentul European trebuie să consulte CoR atunci când elaborează acte legislative în domenii care intră în competența autorităților locale și regionale precum sănătatea, educația, ocuparea forței de muncă, politica socială, coeziunea economică și socială, transportul, energia și combaterea schimbărilor climatice.
 • Dacă nu este consultat, CoR poate sesiza Curtea de Justiție.
 • Din momentul în care primește o propunere legislativă, Comitetul pregătește și adoptă un avizpe care îl transmite apoi tuturor instituțiilor europene relevante.
 • De asemenea, CoR poate emite avize și din proprie inițiativă.

Componența

 • Membrii CoRsunt reprezentanți aleși din cadrul autorităților locale sau regionale. Fiecare țară își desemnează membrii. Aceștia sunt numiți de Consiliul UE pentru un mandat de cinci ani care poate fi reînnoit. Numărul de membri din fiecare țară depinde de mărimea populației.
 • Membrii provenind dintr-o țară formează delegația naționalăcare reflectă echilibrul politic, geografic, regional și local al țării respective.
 • Fiecare membru poate decide să facă parte dintr-un grup politic în cadrul CoR. În prezent, există cinci grupuri politicereflectând o serie de afilieri politice: Partidul Popular European (PPE), Partidul Socialiștilor Europeni (PSE), Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), Grupul Alianța EuropeanăEN (AE) și Grupul Conservatorilor și Reformiștilor EuropeniEN (CRE). Membrii au, de asemenea, posibilitatea de a alege să nu facă parte dintr-un grup politic, dacă doresc acest lucru (neafiliați).

CoR numește un președinte din rândul membrilor săi pentru un mandat de doi ani și jumătate.

 

Cum lucrează CoR?

 • CoR numește un raportor (unul din membrii săi) care consultă părțile interesate și pregătește avizul. Textul este discutat și adoptat de comisia din cadrul CoRcare se ocupă de domeniul politic respectiv. Avizul este ulterior prezentat în sesiune plenară tuturor membrilor, care îl pot modifica și apoi adopta prin vot. În cele din urmă, avizul este transmis tuturor instituțiilor relevante ale UE.
 • Anual au loc până la 6 ședințe plenare, în cadrul cărora se adoptă avize care acoperă între 50 și 80 de proiecte legislative.
 • CoR și cetățenii
 • CoR încurajează participarea la toate nivelurilede la autorități regionale și locale la simpli cetățeni. Autoritățile regionale și locale, asociațiile, ONG-urile, experții și cadrele universitare pot participa la sondaje, consultări și evenimente on-line. Concursul „Regiunea europeană întreprinzătoare” se adresează tuturor regiunilor cu competențe politice, în timp ce concursurile de teze vizează cadrele universitare.
 • CoR dispune de mai multe rețele, care le permit regiunilor și orașelor din UE să facă schimb de bune practici, să lucreze împreună și să contribuie la dezbaterile europene pe teme precum creșterea și ocuparea forței de muncă, dezvoltarea și subsidiaritatea, combaterea schimbărilor climatice și cooperarea transfrontalieră.
 • Autoritățile locale și regionale pot semna și Carta privind guvernanța pe mai multe niveluri în Europa, care contribuie la o mai bună promovare a legitimității și responsabilității orașelor și regiunilor în implementarea politicilor publice ale UE.