Declarația regiunilor și localităților din Europa privind solidaritatea cu Ucraina

Summitul Comitetului European al Regiunilor de la Marsilia din 3-4 martie 2022, cu peste 2000 de reprezentanți ai autorităților regionale și locale ale Uniunii Europene, reprezentând peste un milion de primari, lideri politici locali și regionali aleși, susțin în unanimitate poporul Ucrainei și sunt de acord cu următoarele:

Condamnăm cu fermitate agresiunea militară neprovocată și nejustificată a președintelui rus Putin împotriva Ucrainei libere. Acesta este un act criminal împotriva poporului Ucrainei, a suveranității sale și a integrității sale teritoriale. În plus, încalcă dreptul internațional, ordinea noastră mondială bazată pe reguli și pune în pericol întregul sistem de securitate și stabilitate din Europa;

Orașele și regiunile ucrainene sunt partenerii noștri direcți: noi, primarii și liderii regionali din toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, reiterăm deplina noastră solidaritate cu aceștia; suntem pregătiți să înaintăm guvernelor noastre și Consiliului Uniunii Europene apelul lor pentru ca sancțiunile cât mai dure să fie impuse guvernului Federației Ruse;

Facem un apel pentru asistență imediată pentru cetățenii Ucrainei prin declanșarea rapidă a Mecanismului UE de protecție civilă pentru asistență umanitară din partea Comisiei Europene; autoritățile locale europene sunt gata să mobilizeze capacitățile orașelor și regiunilor pentru ca ajutorul umanitar să fie livrat Ucrainei la cererea primarilor acesteia; încurajăm autoritățile locale și regionale să ajute poporul ucrainean obligat să-și caute adăpost în orașele și regiunile europene;

Solicităm ca sprijinul UE să fie acordat regiunilor de graniță ale UE cu Ucraina, pentru a ajuta autoritățile să primească și să asiste refugiații care vin din Ucraina, cărora ar trebui să li se acorde statutul de refugiat în temeiul legislației UE în materie de azil în cadrul procedurilor de urgență accelerate;

Viitorul tuturor europenilor se poate baza doar pe democrație și pe statul de drept ca piloni ai păcii și prosperității; perspectiva europeană oferită Ucrainei, unei țări suverane, poporului său, orașelor și regiunilor sale trebuie consolidată ca un factor de descurajare a oricărei încercări de revenire la trecutul totalitar: nimeni nu trebuie să submineze alegerea oamenilor pentru libertate;

Salută puterea și curajul poporului ucrainean și suntem deplin solidari cu el. Facem apel la toate guvernele locale și regionale din Uniunea Europeană să sprijine Ucraina în aceste vremuri grele.

 

Președintele Putin trebuie să-și oprească războiul!

 

Ucraina liberă în Europa!