Declarație privind prioritățile Delegației României în mandatul 2015-2020

Prioritățile Delegației României la Comitetul European al Regiunilor

pentru mandatul 2015-2020

    Ținând cont de particularitățile problematicilor prin care unitățile administrativ-teritoriale din România se identifică în context european,

având în vedere poziția României ca țară de frontieră a Uniunii Europene și interesul pe care colectivitățile locale din țara noastră îl au în ceea ce privește promovarea relațiilor de cooperare cu regiuni, orașe și sate din țări cuprinse în Parteneriatul Estic,

în scopul asigurării unui cadru de referință în ceea ce privește acțiunile pe care le avem de întreprins în cadrul Comitetului European al Regiunilor (CoR), în mandatul 2015-2020, noi, membrii Delegației României, identificăm următoarele priorități:

  1. Întărirea politicii de coeziune la nivelul Uniunii Europene ca instrument esențial de reducere a decalajelor de dezvoltare între regiunile europene având în vedere că în top 20 al celor mai slab dezvoltate regiuni se găsesc cinci regiuni românești.
  2. Consolidarea politicii agricole comune spre a veni în sprijinul fermierului și satului românesc ținând cont de specificitatea României în care agricultura și mediul rural sunt mijloacele de existență pentru mai bine de 45% din populație.
  3. Promovarea guvernanței pe mai multe niveluri în cadrul legislației europene și naționale cu impact direct asupra îmbunătățirii dialogului și consultării în spiritul unui real parteneriat între diferitele niveluri de guvernanță.
  4. Sprijinirea și consolidarea politicii de vecinătate și în mod special a Parteneriatului Estic ca formă de promovare a democrației și a valorilor europene în zonele de vecinătate a Uniunii Europene şi, totodată, sprijinirea aspirațiilor europene ale Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei și oferirea unei perspective clare de aderare la Uniunea Europeană acestor țări.
  5. Creșterea vizibilității delegației României prin intensificarea activității membrilor delegației în cadrul CoR, respectiv prin asumarea unor poziții de responsabilitate, obținerea statutului de raportori pentru avize, redactarea de amendamente sau luarea de poziții în plenul comisiilor sau în sesiunea plenară.
  6. Includerea, în măsura posibilităţilor, a subiectelor dezbătute în cadrul CoR în dezbaterile tematice la nivel regional, cu participarea membrilor delegaţiei României la CoR şi a altor membri raportori pe subiectele de interes, în vederea discutării lor cu autorităţile locale din teritoriu şi alte părţi interesate în aspectele concrete de elaborare și aplicare a legislaţiei europene într-un anumit domeniu.
  7. Asigurarea desfăşurării în cele mai bune condiţii a activităţilor CoR ce se vor desfăşura pe perioada preşedinţiei României a Consiliului UE (1 iulie-31 decembrie 2019), atât în România cât şi la Bruxelles, prin implicarea membrilor delegaţiei în organizarea evenimentelor (summit CoR şi Birou extraordinar în România, comisii externe, grupuri politice, conferinţe, reuniunea anuală a CORLEAP, expoziţii, dezbateri, etc).

Acestea constituie priorități pentru membrii delegației care vor urmări includerea lor în avizele și celelalte documente elaborate de către CoR.

Președintele Delegației României

Alin-Adrian NICA

Declarație privind prioritățile Delegației României în mandatul 2015-2020