Delegația Națională

Delegațiile Naționale ale Statelor Membre UE la Consiliul European al Regiunilor (CoR) sunt alcătuite fiecare dintr-un număr de membri și supleanţi provenind din respectivul Stat Membru. Delegaţiile Naţionale reflectă ansamblul echilibrului politic, geografic şi administrativ teritorial al fiecărui Stat Membru.
Delegaţiile Naţionale se reunesc înaintea fiecărei Adunări Plenare a CoR pentru a dezbate poziţia autorităţilor locale faţă de subiectele politice care vor fi abordate în cadrul Sesiunilor Plenare.
Fiecare Delegaţie Naţională îşi stabileşte propria sa organizare internă, alegând un preşedinte şi un coordonator.
Rolul coordonatorului este acela de a asigura legătura dintre serviciile CoR şi membrii Delegaţiilor Naţionale.

Delegaţia României la CoR

Delegaţia României la CoR este alcătuită din președinți ai consiliilor județene, primari ai comuntăților locale de la nivel de municipii, orașe și comune, care dețin un mandat electoral în comunitățile lor, astfel: 15 membri şi 15 supleanţi. Distribuţia locurilor pe Asociaţiile naţionale ale autorităţilor publice locale în cadrul Delegaţiei României este următoarea:

Membri Supleanți
Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, UNCJR 6 6
Asociația Municipiilor din România, AMR 3 3
Asociația Orașelor din România, AOR 3 3
Asociația Comunelor din România, ACoR 3 3

Procedura de nominalizare

Guvernul României a adoptat un Memorandum semnat de primul-ministru, care stabileşte procedura de nominalizare a membrilor Delegaţiei României la CoR, procedură aprobată, în prealabil, de către cele 4 asociaţii ale autorităţilor publice locale.

Fiecare din cele 4 asociații (UNCJR, AMR, AOR și ACOR) transmite propunerile de nominalizare în atenţia Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), care se ocupă de notificarea reprezentanţilor României la Comitetul European al Regiunilor.
Criteriile principale care trebuie îndeplinite în procesul de nominalizare se referă la echilibrul geografic şi distribuţia teritorială (judeţe/municipii/oraşe/comune), echilibrul politic şi de gen (femei/bărbaţi), precum şi la cunoaşterea unei limbi străine.
Guvernul naţional emite o decizie pe care o transmite Consiliului UE (Consiliul de Miniştri), acesta din urmă desemnând în mod oficial componenţa Delegaţiei României la CoR.

Actualul Preşedinte al Delegaţiei Naţionale a României este dl. Adrian TEBAN, Preşedintele Asociației Orașelor din România.

Coordonatorii Delegaţiei Naţionale sunt dl. Raul CAZAN, Reprezentant AOR la Bruxelles și dna Liliana MANGEAC, coordonatorul Biroului UNCJR Bruxelles.