Există o prăpastie în inovare între est și vest

Alin Nica - Sesiunea plenară CoR - iulie 2015Domnul Alin Nica a participat ca vorbitor din partea CoR la Seminarul „Reducerea decalajului de inovare – analiză regională și inițiative politice”, care a avut loc la Bruxelles în data de 21 septembrie 2015.
În intervenția sa, Alin Nica a precizat că starea actuală a inovării în noile state membre este departe de obiectivele Strategiei Europa 2020 și că trebuie luate măsuri urgente pentru remedierea stării de fapt.
În concret, cauzele rezidă în faptul că finanțările europene pentru cercetare și inovare nu vin direct, în cantități corespunzătoare, către noile state membre care acționează ca parteneri suport pentru rețele de universități, centre de cercetare sau companii din vest deja consolidate. Acest trend trebuie schimbat prin instrumentele financiare europene care trebuie adaptate la noile condiții.
O altă cauză a neproliferării inovării în statele membre noi este „fuga creierelor”. Datorită crizei economice, tot mai mulți tineri, dar și cercetători consacrați aleg să părăsească noile state membre către vest în căutarea unui viitor mai bun.
Soluția vine din consolidarea acțiunii de răspuns la nivel local și regional prin măsuri naționale și europene de stimulare a creării de rețele ale așa numitului „triplu helix”, respectiv parteneriate între universități, companii și administrația publică locală/regională.