Forumul de cooperare descentralizată de la Lyon

Forumul de cooperare descentralizată de la Lyon a reunit în perioada 2-3 aprilie 2019 peste 250 de reprezentanți ai structurilor asociative ai administrației publice locale, ai ministerelor de dezvoltare regională din România și Franța, ai Ambasadelor Franței și ai organizatorilor francezi: Asociația Franceză a Consiliului Municipalităților și Regiunilor europene, AFCCRE și Consiliul Regional Auvergne Rhone-Aples.
Evenimentul a fost organizat în contextul Președinției României la CUE și al Sezonului Franța-România 2019.
Aleșii și experții locali prezenți au avut în vedere dinamizarea cooperării bilaterale dintre cele două țări și crearea/consolidarea pateneriatelor dintre Franța și România.
Din România s-au înscris la Forum 100 de reprezentanți din partea MDRAP și a structurilor asociative: UNCJR, AMR, AoR și AcoR.
AMR a fost reprezentată de primari, viceprimari, city manageri, directori de relații internaționale sau consilieri locali din 10 municipii: Bistrița, Călărași, Roman, Iași, Slobozia, Râmnicu Sărat, Pitești, Ploiești, Alexandria și Câmpulung Moldovenesc.
Forumul a oferit ocazia unor schimburi utile de informații și bune practici în domenii de interes la nivel local și a facilitat promovarea dezvoltării teritoriale , a francofoniei și a problemelor legate de tineret.
În cadrul sesiunii plenare dl Ovidiu CREȚU, vicepreședinte al AMR, primarul municipiului Bistrița a susținut o intervenție pe tema președinției României la CUE, a priorităților și planurilor de viitor la nivelul AMR și a structurilor asociative din România. Președinții AcoR, AoR și Președintele Consiliului Județean Alba din partea UNCJR au avut intervenții pe aceeași temă.
Dna Elena Farca, reprezentanta municipiului Iași a prezentat un exemplu de relație de înfrățire cu orașul Besacon, alte colaborări cu parteneri francezi și posibilități d edezvoltare a relațiilor bilaterale în viitorul apropiat cu punctarea exemplelor de bună practică care pot fi preluate de la un partener la celălalt. Un exemplu îl constituie proiectul derulat de Iași pe tema digitalizării pentru grupuri vulnerabile preluat și de orașul Besancon.
Un moment special al primei zile l-a constituit semnarea unor acorduri de cooperare/prietenie/parteneriat între colectivități din Franța și România inclusiv între Universitatea București și Universitatea Lyon 2.
În cea de-a doua zi Comisarii Generali ai Sezonului Franța România 2019 au vorbit despre acțiunile desfășurate în cadrul sezonului și evenimentele planificate în cadrul acestuia în România cu incepere în luna aprilie 2019.
Au avut loc intervenții în cadrul Atelierului 2 dedicat înfrățirilor și parteneriatelor, ocazie cu care dl Daniel-Ștefan DRĂGULIN, vicepreședinte AMR, primarul municipiului Călărași a susținut o prezentare pentru a puncta experiența în domeniul relațiilor de înfrățire, inclusiv cu comuna Rivery, Franța relație activă în mod special între liceele celor două localități. Dl Drăgulin a punctat valorile comune europene și deschiderea municipiilor pentru noi relații bazate pe comunicare, seriozitate și consecvență.
Dna Doina Hendre Biro, consultant cercetator științific și cultural al municipiului Alba Iulia a prezentat interesul pentru cunoașterea/recunoașterea și protejarea patrimoniului, legătura cu eforturile de promovare, inclusiv prin site-ul viziteazaalbaiulia.ro în contextul promovării turismului și a valorilor culturale românești.
Dna Sirma Caraman, secretar de stat MDRAP, a propus continuarea eforturilor de promovare a imaginii reale a României, noi apeluri de finantare de tipul ERASMUS +, sustinerea comunităților cu buget limitat în vederea inițierii și dezvoltării proiectelor de descentralizare și cooperare europeană.
Forumul considerat un nou pol de cooperare s-a încheiat cu o secțiune de forum economic, găzduită de Camera de Comerț și Industrie, CCI a Metropolei Lyon, dedicată interesului comunităților locale de a cunoaște și dezvolta relații economice durabile pe teme de interes pentru comunități, anterior transmise partenerilor francezi.

Cel de-al 5-lea Forum desfășurat la Lyon a fost apreciat în egală măsură de partenerii francezi și români reprezentând ocazia perfectă pentru a se cunoaște mai bine, pentru a identifica noi oportunități de colaborare și proiecte/colaborări de interes pentru comunitățile teritoriale din cele două țări.