În domeniul educației, regiunile Europei cer investiții, nu reduceri

csaba-borboly-02-16_jpgSporirea resurselor și cooperarea în vederea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, spiritul întreprinzător și politicile de integrare nu ar trebui considerate cheltuieli, ci o investiție în viitorul Europei, au subliniat reprezentanții locali și regionali într-o dezbatere cu dl Tibor Navracsics, comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport. Comitetul European al Regiunilor și-a adoptat astăzi propunerile privind cooperarea europeană în domeniul tineretului într-un aviz elaborat de Csaba Borboly (RO-PPE), președintele Consiliului județean Harghita.

Comisarul Navracsicsa declarat: „Europa suferă de pe urma nivelului scăzut al investițiilor în educație. Trebuie să inversăm această tendință, să mărim competitivitatea economiei și să oferim tuturor o șansă reală în viață. Regiunile și orașele sunt locurile în care trebuie să combatem excluziunea și radicalizarea. Și îmi doresc ca liderii regionali, primarii, conducătorii ONG-urilor locale, directorii școlilor și președinții cluburilor sportive să știe că UE le acordă importanță și poate să-i ajute în multe moduri. Îi putem ajuta să aducă îmbunătățiri concrete pe plan local.”

Dl raportor Csaba Borboly regretă faptul că Raportul comun 2015 al Consiliului și al Comisiei privind cooperarea europeană în domeniul tineretului nu recunoaște rolul-cheie ce le revine orașelor și regiunilor. „Informațiile cu privire la rezultatele politicii pentru tineret trebuie să devină mai accesibile, inclusiv la nivel subnațional, pentru a defini mai bine lacunele la remedierea cărora UE ar putea contribui prin intermediul fondurilor structurale, în special în zonele rurale slab populate”, a afirmat dl Borboly.

În ciuda unui procentaj tot mai mare al tinerilor expuși riscului de sărăcie și de excluziune socială, în mai multe state membre, reducerile bugetare au intervenit într-un moment critic și au afectat serviciile socio-educaționale. „Odată cu actualele fluxuri migratorii fără precedent între regiunile europene, aceste aspecte devin cu atât mai relevante. Autoritățile locale și regionale ar trebui să dispună de resurse financiare adecvate, inclusiv Fonduri UE, direct accesibile pentru a ameliora situația, inclusiv integrarea, respectiv reintegrarea tinerilor proveniți din context de migranți”, a subliniat dl Borboly.

În domeniul educației, avizul propune o „garanție” privind un minimum de calificări și competențe pentru toți tinerii din Europa, precum și un pachet de bază care să includă accesul la internetul de mare viteză, învățarea limbilor străine, îndrumare și orientare profesională, oportunități de finanțare pentru studii și promovarea dreptului la un prim loc de muncă. De asemenea, avizul evidențiază importanța corelării competențelor cu nevoile angajatorilor și promovarea inițiativelor legate de formarea profesională, adaptate la particularitățile regionale și/sau la necesarul de competențe specifice.

Dl Markku Markkula, președintele CoR, așteaptă cu interes propunerile Comisiei Europene în vederea unei noi agende pentru competențe pentru Europa și menționează că: „suntem de părere că ar trebui să ne concentrăm asupra reînnoirii eforturilor de a moderniza sistemele europene de educație, de a atinge excelența și de a stimula inovarea în educație și formare. Este, de asemenea, esențial să integrăm tehnologiile digitale și să dezvoltăm competențele digitale pentru a face față așa-numitei Cotituri digitale.”

Sursa:  http://www.cor.europa.eu/