Raportori

2021 – Realizarea Spațiului european al educației până în 2025, raportor BOC Emil

2021 – Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței, raportor BORBOLY Csaba

2021 – Revizuirea regulamentului privind infrastructura energetică transeuropeană în vederea adaptării la tranziția verde și digitală, raportor NEGOIŢĂ Robert

2020 – Exodul creierelor în UE: abordarea provocării la toate nivelurile, raportor BOC Emil

2019 – O mai bună comunicare în ceea ce privește politica de coeziune, raportor TEBAN Adrian

2019 – Consolidarea educației STI(A)M în UE, raportor BORBOLY Csaba

2018 – Pachetul privind achizițiile publice, raportor TEBAN Adrian

2018 – Promovarea, în cadrul directivelor UE privind natura, a coexistenței cu specii care generează conflicte, raportor BORBOLY Csaba

2018 – Modele de asumare a răspunderii la nivel local în domeniul energiei și rolul comunităților energetice locale în tranziția energetică din Europa, raportor GÂJU Mariana

2018 – Viitorul programului COSME după 2020: perspectiva autorităților locale și regionale, raportor NEGOIŢĂ Robert

2018 – Piața unică digitală: evaluare la jumătatea perioadei, raportor NICA Alin-Adrian

2017 – Modernizarea învățământului preuniversitar şi a învățământului superior, raportor BORBOLY Csaba

2016 – Cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-2018), raportor BORBOLY Csaba

2015 – Oportunitățile de utilizare eficientă a resurselor în sectorul clădirilor , raportor BORBOLY Csaba

2015 – Spre o economie circulară: revizuirea legislației UE în materie de deșeuri, raportor GâJU Mariana

2014 – Învățământul superior european în lume, raportor BORBOLY Csaba

2013 – ORIENTĂRI PENTRU REȚELELE DE TELECOMUNICATII TRANSEUROPENE, raportor NICA Alin-Adrian

2013 – Parteneriatul urban-rural și guvernanța, raportor STAVARACHE Romeo

2012 – REȚELELE DE TELECOMUNICAȚII TRANSEUROPENE, raportor NICA Alin-Adrian

2012 – PROPUNERE DE REGULAMENT PRIVIND FONDUL DE COEZIUNE, raportor STAVARACHE Romeo

2010 – PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII EUROPENE DE VECINĂTATE ŞI, ÎN SPECIAL, A INIŢIATIVEI PRIVIND PARTENERIATUL ESTIC: MODERNIZAREA, REFORMELE ŞI CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ A AUTORITĂŢILOR LOCALE ŞI REGIONALE DIN REPUBLICA MOLDOVA, raportor NICA Alin-Adrian

2010 – POLITICA DE COEZIUNE: RAPORT STRATEGIC PENTRU ANUL 2010 PRIVIND PUNEREA ÎN APLICARE A PROGRAMELOR PENTRU PERIOADA 2007-2013, raportor OSTAFICIUC Constantin

2010 – DEZVOLTAREA UNEI STRATEGII COMUNE PENTRU TEHNOLOGIILE GENERICE ESENŢIALE ÎN UE, raportor DIACONU Viorica

2008 – STRATEGIA DE EXTINDERE ŞI PRINCIPALELE PROVOCARI 2007-2008 – TARI CANDIDATE, raportor NICA Alin-Adrian