Set – Plan 2019

Dată: 12-14 iunie 2019
Locație: Palatul Parlamentului, București

Participanți

 • Înalţi oficiali ai instituţiilor UE
 • Reprezentanți ai Parlamentului European
 • Reprezentanți ai Comisiei Europene
 • Reprezentanți ai autorităților locale și regionale din Statele Membre ale Uniunii Europene
 • Reprezentanți ai mediului politic din Statele Membre ale Uniunii Europene
 • Reprezentanți ai Guvernelor din Statele Membre ale Uniunii Europene
 • Reprezentanți ai companiilor active în domeniul energetic

Prezentare generală

Comisia Europeană organizează anual conferinta – Set Plan Conferences. În cadrul acestei conferințe, se reunesc reprezentanți ai Comisiei Europene și reprezentanți ai celor 28 de state membre ale UE și ai celor patru țări asociate – Irlanda, Norvegia, Elveția și Turcia. Principala sa responsabilitate este de a asigura o aliniere sporită între programele lor de cercetare și inovare (și anume la nivelul UE și la nivel național), prioritățile Set Planului, precum și o cooperare sporită între programele naționale. La eveniment vor participa aproximativ 650 de lideri locali și regionali, membri ai Comisiei Europene, membri ai guvernelor, precum și reprezentanți ai companiilor active în domeniul energetic

Scopul și obiectivele Conferinței

Obiectivele evenimentului sunt de a îmbunătăți vizibilitatea Uniunii Energiei, de a realiza un schimb de idei și bune practici inovatoare pentru a dezvolta soluții inteligente și durabile pentru cetățenii europeni și pentru a lua măsuri concrete cu sprijinul instituțiilor locale și regionale, care sunt motoarele politicii Uniunii energetice. Conferința va fi o ocazie foarte buna pentru a consolida colaborarea dintre toate autoritățile, companiile și mediul academic".

Planul strategic european privind tehnologiile energetice (Planul SET) vizează accelerarea dezvoltării și a utilizării tehnologiilor cu emisii scăzute de dioxid de carbon care vor furniza consumatorilor o energie curată accesibilă și durabilă. Acesta urmărește să îmbunătățească noile tehnologii dintr-o abordare integrată și să reducă costurile prin coordonarea eforturilor naționale de cercetare pentru accelerarea realizării obiectivelor UE 2030 și 2050.

Planul SET promovează eforturile de cercetare și inovare din Europa prin susținerea celor mai importante tehnologii în transformarea UE într-un sistem energetic cu emisii reduse de carbon. Promovează cooperarea între țările UE, companiile și instituțiile de cercetare din UE.

Planul SET

 • Identifică 10 acțiuni pentru cercetare și inovare, pe baza unei evaluări a nevoilor sistemului energetic și a importanței acestora pentru transformarea sistemului energetic și a potențialului de a crea creștere și locuri de muncă în UE.
 • Abordează întregul lanț de inovare, de la cercetare până la adoptarea pe piață și abordează atât finanțarea, cât și cadrul de reglementare.
 • Adaptează structurile de guvernanță sub umbrela planului SET pentru a asigura o interacțiune mai eficientă cu țările și părțile interesate din UE.
 • Propune să se măsoare progresul prin intermediul indicatorilor cheie de performanță cheie (KPI), cum ar fi nivelul investițiilor în cercetare și inovare sau reducerile de costuri.