„Side events” la Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor 2021

Ce este un eveniment secundar (side event)?

Un eveniment secundar este o inițiativă online organizată sub formă de dialog local sau sesiune de informare propusă și coordonată de diferiți parteneri din Europa. Aceste evenimente sunt conectate la Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor 2021 datorită priorităților sale tematice (tranziție verde, coeziune, tranziție digitală, angajamentul cetățenilor / viitorul Europei), format (digital) și organizatori (Comitetul european al regiunilor și Comisia Europeană – DG REGIO).

Evenimentele secundare nu fac parte din programul oficial de patru zile al Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor, dar pot fi organizate în perioada 11 octombrie – 11 noiembrie 2021 ca parte a unui program dedicat cu prioritatea din acest an pentru a contribui la Conferința privind viitorul Europa (CoFoE.)

Evenimentele secundare pot fi organizate digital ca:

a) „dialog local”: acesta este un eveniment participativ în care vorbitorii și participanții interacționează între ei într-o dezbatere plină de viață și deschisă. Scopul acestui format este de a se asigura că opiniile reprezentanților aleși locali și regionali sunt introduse în Conferința privind viitorul Europei. Dialogurile locale sunt menite să îi ajute pe acești reprezentanți să își formeze opiniile pe baza feedback-ului oamenilor din comunitățile pe care sunt aleși să le reprezinte. Prin urmare, este esențial ca aceste evenimente să fie concepute în așa fel încât toți membrii comunității mai largi să se poată angaja în dezbatere, în special cei ale căror voci sunt în mod tradițional subreprezentate în procesele democratice. Dialogurile locale ar trebui să fie accesibile tuturor membrilor comunității mai largi pentru a se asigura că au posibilitatea de a contribui la dezbaterea privind viitorul Europei. Prin urmare, organizatorii ar trebui să asigure următoarele lucruri atunci când dezvoltă conceptul și programul evenimentului lor:

Evenimentul ar trebui să fie de natură participativă, permițând implicarea participanților într-un mod activ (de exemplu, schimburi de grupuri mici, discuții, sesiuni de întrebări și răspunsuri etc.). Cel puțin jumătate din eveniment ar trebui să fie dedicat schimburilor cu publicul.

Grupurile de vorbitori (recomandăm nu mai mult de 4 vorbitori) trebuie să fie echilibrate în funcție de gen și să reflecte diversitatea comunității locale.

Luând în considerare aceste puncte, organizatorii locali pot crea evenimente, care vor ajuta cu adevărat oamenii de la nivel local și regional să contribuie la dezbaterea despre viitorul Europei.

b) „sesiuni de informații (urmate de întrebări și răspunsuri)” ca sesiuni de lucru care vizează prezentarea și discutarea noii politici de coeziune și planuri de redresare cu principalii actori locali și regionali. Formatul este definit în urma unui scenariu scurt și dinamic în care puțini vorbitori (recomandăm până la 3 vorbitori) au o scurtă prezentare, urmată de o dezbatere deschisă de întrebări cu participanții.

Se va acorda prioritate propunerilor cu membrii CoR ca vorbitori.

Aplicația se face online până la termenul de 3 septembrie 2021.