Urcați în vagoanele trenului Connecting Europe Express!

Începând cu 17 septembrie, trenul Connecting Europe Express intră și în România. Prima oprire este la Gara de Nord din București unde va avea loc o ceremonie la care va participa și comisara europeană pentru transporturi, Adina Vălean. Scurte opriri vor avea loc și la Brașov, Sibiu, Copșa Mică, Cluj-Napoca, Oradea, Arad și Curtici. Trenul va intra în România la Giurgiu.

Plecările și sosirile trenului special pe teritoriul României în data de 18 septembrie 2021

Trenul special va avea opriri în peste 100 de orașe din 26 de țări de pe continent.

Connecting Europe Express este una dintre inițiativele cheie ale Anului European al Căii Ferate 2021 și își propune să atragă atenția asupra numeroaselor beneficii ale căilor ferate, atât în ​​sectorul pasagerilor, cât și în cel al mărfurilor. De asemenea, promovează obiectivul general al UE stabilit în cadrul Pactului verde european de a încuraja o „trecere spre calea ferată” în întreaga UE pentru a decarboniza fluxurile de transport și a crește mobilitatea durabilă. Importanța dimensiunii teritoriale a inițiativei a fost subliniată de comisarul european pentru transporturi, Adina Vălean, într-o scrisoare trimisă președintelui Comitetului European al Regiunilor (CoR) Apostolos Tzitzikostas, care a invitat toți membrii CoR să se alăture și să viziteze trenul la una dintre destinațiile sale.

Calea ferată este una dintre cele mai durabile forme de transport, iar extinderea sa în toată Europa este vitală pentru a atinge obiectivul neutralității climatice până în 2050, așa cum este stabilit în Pactul verde european. 2021 a fost desemnat oficial Anul feroviar european. Trenul a plecat de la Lisabona și va fi trecut prin peste 100 de orașe din 23 de state membre și trei țări europene vecine până la sosirea la Paris, destinația sa finală, pe 7 octombrie. Companiile feroviare din diferite state membre ale UE s-au reunit pentru a realiza această călătorie unică cu trenul timp de 36 de zile.

Comitetul Regiunilor și Comisia sa pentru politica de coeziune teritorială și bugetul UE (COTER) s-au implicat activ în Anul european al căii ferate 2021, organizând mai multe evenimente locale împreună cu membrii săi din întreaga UE pentru a pune în lumină beneficiile transportului feroviar atât pentru decarbonizarea transportului în cadrul Pactului Verde, cât și pentru dezvoltarea regională.

Informații generale

CoR și-a adoptat în octombrie 2020 avizul privind Anul european al căii ferate (EYR) 2021, solicitând printr-un aviz rolul de lider pentru calea ferată în planurile de transport naționale și regionale, reamintind costurile externe scăzute ale căii ferate și subliniind necesitatea unei finanțări pe termen lung mecanism de transport durabil la nivelul UE. Raportorul a fost Jarosław Piotr Stawiarski (PL / ECR), mareșalul regiunii poloneze Lubelskie.

În ultima sa sesiune plenară, înainte de pauza de vară, CoR a adoptat un aviz axat pe strategia de mobilitate inteligentă și durabilă a Uniunii Europene. Textul pregătit de raportorul Robert van Asten (NL / RE), consilier al municipalității de la Haga, cu Adrian Teban (RO / EPP), raportor din umbră, subliniază necesitatea ca orașele și regiunile să pună un accent mai mare pe încurajarea mobilității cu emisii zero, promovarea modurilor de transport active și comune, reformarea urbană mobilitate și conectarea mai bună a zonelor rurale.