Există o prăpastie în inovare între est și vest

Domnul Alin Nica a participat ca vorbitor din partea CoR la Seminarul „Reducerea decalajului de inovare – analiză regională și inițiative politice”, care a avut loc la Bruxelles în data de 21 septembrie 2015. În intervenția sa, Alin Nica a precizat că starea actuală a inovării în noile state membre este departe de obiectivele Strategiei…

Inovarea și noile tehnologii – cheia dezvoltării durabile

Alin Nica a luat cuvântul în cadrul Sesiunii plenare a CoR din 9 iulie 2015 interpelându-l pe comisarul pentru cercetare, știință și inovare, Carlos MOEDAS, cu privire la viziunea Comisiei Europene asupra folosirii inovării și tehnologiei ca motor de creștere economică sustenabilă. Alin Nica, coordonatorul politic din partea PPE în comisia SEDEC, a susținut că…