csaba-borboly-02-16_jpgSporirea resurselor și cooperarea în vederea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, spiritul întreprinzător și politicile de integrare nu ar trebui considerate cheltuieli, ci o investiție în viitorul Europei, au subliniat reprezentanții locali și regionali într-o dezbatere cu dl Tibor Navracsics, comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport. Comitetul European al Regiunilor și-a adoptat astăzi propunerile privind cooperarea europeană în domeniul tineretului într-un aviz elaborat de Csaba Borboly (RO-PPE), președintele Consiliului județean Harghita.

Comisarul Navracsicsa declarat: „Europa suferă de pe urma nivelului scăzut al investițiilor în educație. Trebuie să inversăm această tendință, să mărim competitivitatea economiei și să oferim tuturor o șansă reală în viață. Regiunile și orașele sunt locurile în care trebuie să combatem excluziunea și radicalizarea. Și îmi doresc ca liderii regionali, primarii, conducătorii ONG-urilor locale, directorii școlilor și președinții cluburilor sportive să știe că UE le acordă importanță și poate să-i ajute în multe moduri. Îi putem ajuta să aducă îmbunătățiri concrete pe plan local.”

Dl raportor Csaba Borboly regretă faptul că Raportul comun 2015 al Consiliului și al Comisiei privind cooperarea europeană în domeniul tineretului nu recunoaște rolul-cheie ce le revine orașelor și regiunilor. „Informațiile cu privire la rezultatele politicii pentru tineret trebuie să devină mai accesibile, inclusiv la nivel subnațional, pentru a defini mai bine lacunele la remedierea cărora UE ar putea contribui prin intermediul fondurilor structurale, în special în zonele rurale slab populate”, a afirmat dl Borboly.

În ciuda unui procentaj tot mai mare al tinerilor expuși riscului de sărăcie și de excluziune socială, în mai multe state membre, reducerile bugetare au intervenit într-un moment critic și au afectat serviciile socio-educaționale. „Odată cu actualele fluxuri migratorii fără precedent între regiunile europene, aceste aspecte devin cu atât mai relevante. Autoritățile locale și regionale ar trebui să dispună de resurse financiare adecvate, inclusiv Fonduri UE, direct accesibile pentru a ameliora situația, inclusiv integrarea, respectiv reintegrarea tinerilor proveniți din context de migranți”, a subliniat dl Borboly.

În domeniul educației, avizul propune o „garanție” privind un minimum de calificări și competențe pentru toți tinerii din Europa, precum și un pachet de bază care să includă accesul la internetul de mare viteză, învățarea limbilor străine, îndrumare și orientare profesională, oportunități de finanțare pentru studii și promovarea dreptului la un prim loc de muncă. De asemenea, avizul evidențiază importanța corelării competențelor cu nevoile angajatorilor și promovarea inițiativelor legate de formarea profesională, adaptate la particularitățile regionale și/sau la necesarul de competențe specifice.

Dl Markku Markkula, președintele CoR, așteaptă cu interes propunerile Comisiei Europene în vederea unei noi agende pentru competențe pentru Europa și menționează că: „suntem de părere că ar trebui să ne concentrăm asupra reînnoirii eforturilor de a moderniza sistemele europene de educație, de a atinge excelența și de a stimula inovarea în educație și formare. Este, de asemenea, esențial să integrăm tehnologiile digitale și să dezvoltăm competențele digitale pentru a face față așa-numitei Cotituri digitale.”

Sursa:  http://www.cor.europa.eu/

photo pm 150pxPreședintele Comitetului European al Regiunilor (CoR), Markku Markkula, a salutat un proiect cu laser din România în valoare de 300 mil. € finanțat de UE, susținând că aceasta demonstrează modul în care investițiile UE și activitățile în parteneriat pot crea inovare și dezvoltare regională.

Însoțit de ministrul educației naționale și al cercetării științifice din România, Adrian Curaj, și de ministrul fondurilor europene, Aura Carmen Răducu, președintele Markkula a vizitat proiectul transfrontalier, “Extreme Light Infrastructure” care se speră că va crea în cele din urmă unul dintre cele mai puternice lasere din lume. Presedintele Markkula a comentat: “Lucrând în tandem, guvernele centrale și locale, universități și sectorul de afaceri pot contribui la știința de ultimă generație. Specializarea inteligentă poate avea un impact pozitiv asupra dezvoltării urbane și rurale prin investirea fondurilor structurale ale UE în materie de inovare.”

În timpul călătoriei de o zi la București, Președintele Markkula, a vorbit, de asemenea alături de prim-ministru României, Dacian Cioloș, la o conferință organizată de Asociația Comunelor din România. La eveniment atât Emil Drăghici, președintele Asociației, cât și Alin Nica, Șeful delegației din România la CoR, au subliniat faptul că zonele rurale au avut un rol important pentru creșterea economică și creșterea calității vieții în România. Președintele Markkula a sprijinit acest lucru declarând: “Este pozitiv să observăm activitatea desfășurată în România, pentru a face față decalajului urban-rural, prin promovarea regionalizării și valorificarea la maximum a fondurilor UE. Trebuie să accelerăm investițiile prin simplificarea politicii de coeziune a UE, îmbunătățirea capacității administrațiilor locale și armonizarea normelor privind achizițiile publice.

Președintele Markkula a salutat, de asemenea, eforturile României de a sprijini regionalizarea în timpul întâlnirii bilaterale cu vicepremierul, Vasile Dîncu, care este pregătit să utilizeze cunoștințele CoR pentru a promova descentralizarea și regionalizarea în România. Viceprim-ministrul a comentat, “Promovarea regionalizării și sprijinirea guvernanței locale constituie un obiectiv major și de aceea salutăm opiniile CoR. Guvernul român depune toate eforturile pentru a combate blocajele, de a reduce birocrația, de a moderniza administrațiile publice și de a reuși ca investițiile UE să sprijine regiunile cele mai slab dezvoltate”.

Cu ocazia reuniunii sale din 3 decembrie 2015, desfăşurată la Bruxelles în marja celei de-a 115-a sesiuni plenare a acestei instanţe europene, delegaţia României la Comitetul European al Regiunilor a adoptat propriul său Regulament de organizare internă, conformându-se astfel prevederilor art. 8, alineatul (1) al Regulamentului de procedură al CoR.

Principiile și metodele de lucru prevăzute în acest regulament au drept scop asigurarea unei activități coerente și eficiente a delegaţiei, constituind, pe lângă Regulamentul de procedură al CoR, un instrument important ce stabileşte reguli interne clare în materie de: desemnare a preşedintelui delegaţiei şi a membrilor Biroului CoR; modalitatea de stabilire a priorităţilor delegaţiei; desfăşurarea reuniunilor şi luarea deciziilor; opţiunile pentru delegarea votului, etc.
Membrii Delegaţiei României speră ca acest instrument de lucru să permită o implicare mai mare a membrilor supleanţi în activităţile Comitetului şi, totodată, să conducă la facilitarea îndeplinirii obiectivelor şi priorităţilor delegaţiei naţionale.

Liderii locali sunt dornici să îmbunătățească pachetul de măsuri privind economia circulară al Comisiei sub aspectul gestionării deșeurilor municipale și a deșeurilor alimentare

Vicepreședintele Timmermans reafirmă în plenara CoR: „nu este vorba de o lipsă de ambiție, ci de o examinare realistă a divergențelor existente la nivel teritorial în UE”

Orașele și regiunile salută faptul că propunerea are un domeniu de aplicare mai larg, însă regretă anumite deficiențe, precum lipsa unor obiective obligatorii pentru prevenirea generării de deșeuri. Comitetul European al Regiunilor salută pachetul de măsuri privind economia circulară, adoptat de Comisia Europeană la 2 decembrie și va contribui la îmbunătățirea acestuia prin noi avize privind reducerea volumului de deșeuri municipale și, respectiv, gestionarea durabilă a deșeurilor alimentare.

Read More →

BorbolyBiwerBrusszelCoR_2015dec04Amendamentele propuse de Borboly Csaba – acceptate la Comitetul Regiunilor

Au fost introduse în proiectul de aviz al Comitetului Regiunilor privind Contribuția la procesul REFIT: Directiva privind păsările și Directiva privind habitatele, propunerile președintelui Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba. Proiectul de aviz a fost prezentat la sesiunea plenară din data de 4 decembrie de către raportorul acestei teme, Roby Biwer, iar Borboly Csaba a ținut să mulțumească acestuia pentru faptul că raportorul a introdus în actul său amendamentele cu privire la daunele provocate de animalele sălbatice, compensarea acestora, respectiv în ceea ce privește siguranța și sănătatea publică. (Proiectul de aviz poate fi consultat accesând următorul link: http://cor.europa.eu/hu/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%202624/2015)

Read More →

Uniunea Europeană – Comitetul Regiunilor
Bruxelles, 6 noiembrie 2015
În atenția domnului Alin-Adrian NICA,
Șeful delegației României la Comitetul European al Regiunilor,
Primarul comunei Dudeștii Noi, județul Timiș, România

Domnule Nica, dle. Adomniței, dle. Borboly, dle. Brăiloiu, dle. Cipuercă, dle. Drăghici, dle. Falcă, dle. Filipescu, doamnă Gâju, dle. Moraru, dle. Munteanu, dle. Oprea, dle. Prioteasa, dle. Stepanescu, dle. Țuțuianu,

În numele Comitetului European al Regiunilor, doresc să exprim sincera mea compasiune pentru dumneavoastră, ca șef al Delegației României, în aceste ore de suferință.

O asemenea tragedie afectează profund viețile victimelor, ale familiilor lor, ale prietenilor, ale colegilor și a celor care țin la ei. Această tragedie are, de asemenea, un impact major asupra întregii națiuni. Pierderea bruscă a vieților a atât de mulți tineri m-a lăsat întristat. Gândurile mele sunt alături de voi și dacă există posibilitatea de a face ceva, vă rog să mă anunțați.

Sincerele mele condoleanțe
Markku Markkula

Scrisoare de condolenațe pentru victimele din clubul Colectiv – en

12109940_502948806548148_8817629008531054312_oÎn data de 13 octombrie a.c. Delegația României la Comitetul Regiunilor s-a întâlnit, la Bruxelles, cu Comisarului european pentru Politică Regională și Urbană, doamna Corina Crețu.

Reuniunea a avut drept scop analizarea situației delicate a accesării fondurilor structurale de către România, rolul autorităților locale în redresarea situației pentru viitoarea perioadă de programare și găsirea unor soluții pentru simplificarea procedurilor.

Fondurile neutilizate de România pentru perioada de programare 2017-2013 vor fi pierdute, iar față de celelalte țări care vor pierde și ele banii, România este țara cu cele mai mari pierderi.

In mod concret, în România se pierd multe programe de finanțare, contestațiile fiind la ordinea zilei peste tot în statele membre UE, însă diferența este că în România nu se merge mai departe ci proiectele sunt blocate în loc să se organizeze rapid alte licitații.12140974_502948799881482_437084407553884003_o

Comisia europeană a organizat în ultima perioadă între 25-30 de întâlniri ale “echipei de intervenție pentru o mai bună implementare” cu autoritățile naționale din statele membre UE, deoarece noua perioadă de programare 2014-2020 nu trebuie să fie afectată de întârzieri, fiind de dorit ca închiderea programelor vechi să meargă în paralel cu deschiderea celor noi.

Read More →

IMG_4564În data de 12 octombrie 2015, Confederația Europeană a Autorităților Locale Intermediare (CEPLI) a organizat un eveniment auxiliar al Zileler Deschise pe tema „Provinciile consolidează dezvoltarea economică în zonele rurale”.

Dl Paul-Emile Mottard, presedintele CEPLI și președinte al Asociației Provinciilor Wallone (Belgia), a deschis dezbaterea subliniind faptul că zonele peri-urbane și rurale beneficiază de un potențial clar de creștere, dar acestea sunt insuficient valorificate în contextul actual . Măsurile pe care provinciile, indiferent de numele lor în Europa (Kreise în Germania, Départements în Franța, Powiat în Polonia sau Județ în România) ar putea avea, în calitate de autorități legitime ale proximității, capacitatea și mijloacele de a asigura dezvoltarea reală și durabilă în concordanță cu obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene. De asemenea, domnia sa a subliniat problemele legate de șomaj, excludere socială, sau de răspândirea limitată a tehnologiei informației și de comunicare cu care se confruntă aceste zone rurale.

Vorbitorii au abordat problemele-cheie ale dezvoltării rurale și posibile soluții implementate în comunitățile lor, subliniind rolul IMG_4549autorităților locale intermediare în susținerea și dezvoltarea de acțiuni economice în beneficiul zonelor rurale, în special inițiativele privind turismul, patrimoniul cultural, accesul la internet de bandă largă, mobilitate și noi oportunități pentru tinerii care trăiesc în aceste colectivăți:

Read More →

Alin Nica - Sesiunea plenară CoR - iulie 2015Domnul Alin Nica a participat ca vorbitor din partea CoR la Seminarul “Reducerea decalajului de inovare – analiză regională și inițiative politice”, care a avut loc la Bruxelles în data de 21 septembrie 2015.
În intervenția sa, Alin Nica a precizat că starea actuală a inovării în noile state membre este departe de obiectivele Strategiei Europa 2020 și că trebuie luate măsuri urgente pentru remedierea stării de fapt.
În concret, cauzele rezidă în faptul că finanțările europene pentru cercetare și inovare nu vin direct, în cantități corespunzătoare, către noile state membre care acționează ca parteneri suport pentru rețele de universități, centre de cercetare sau companii din vest deja consolidate. Acest trend trebuie schimbat prin instrumentele financiare europene care trebuie adaptate la noile condiții.
O altă cauză a neproliferării inovării în statele membre noi este “fuga creierelor”. Datorită crizei economice, tot mai mulți tineri, dar și cercetători consacrați aleg să părăsească noile state membre către vest în căutarea unui viitor mai bun.
Soluția vine din consolidarea acțiunii de răspuns la nivel local și regional prin măsuri naționale și europene de stimulare a creării de rețele ale așa numitului “triplu helix”, respectiv parteneriate între universități, companii și administrația publică locală/regională.

Post Navigation